Jsme špička v oboru
průmyslové automatizace

Již od roku 2010 působíme jako spolehlivý dodavatel elektro komponentů
a služeb pro bezpečnost strojů a zařízení. Ať už potřebujete pomoci s posouzením rizik,
legislativou, dodáním produktů či samotnou realizaci řešení, jsme tu pro vás.

chci vědět více

 

Od 1. července 2022 vejde v účinnost Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení ao změně souvisejících zákonů, které ruší dosud platný zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a také současně ruší nebo mění 25 prováděcích předpisů.

Přinášíme Vám základní přehled změn a zmiňujeme také úpravu seznamu vyhrazených zdvihacích zařízení, na které nově přísnější revize a kontroly. Nutné je připomenout, že je potřebné mít pro všechny požité produkty certifikáty a potřebné dokumenty. Což od nás samozřejmě problémů získáte, vyhnete se tak, kvůli levném, ale nevhodným výrobkům. Určitě se k nám dostanete pro radu!

Co Zákon 250/2021 Sb. upravuje:

  • požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu
  • výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
  • práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,
  • předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnosti na vyhrazených technických zařízeních a předpokladech a způsob ověřování odborných způsobilostí k výkonu osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
  • průvodní dokumentace musí být v českém jazyce – velký problém nejen v oblasti BOZP. Firmy by už neměly přebírat zařízení bez české dokumentace, jako je tomu nyní. Jde o to, že zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni především s návodem výrobce.

V zákoně č. 250/2021 Sb. je uvedena definice vyhrazených technických zařízení, která se odlišuje od původního znění uvedeného v zákoně č. 174/1968 Sb. Podle nového zákona je vyhrazené technické zařízení tlakové, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzické osoby.

Úplnou novinkou v zákoně je povinnost hlášení havárie. Od 1. července 2022 bude provozovatel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

K Zákonu 250/2021 Sb. jsou již zveřejněné prováděcí směrnice:

  • nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Například nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o zdvihacích zařízeních hovoří:
Za vyhrazená zdvihací zařízení se nově považují jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene. Dříve tomu tak bylo pouze od 5ti tun.
Pro plošiny je to do 1,5 m místo od 3 m
Pro výtahy/nákladní výtahy je to už od 100 kg nosnosti a výška 2 m. 
Také se změnili četnosti revizí, školení a zkoušek pro všechny oblasti. (plyn, tlak, výtahy, plošiny, elektro)
 
Dále například nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti ruší známou vyhláškou 50 z roku 1978!
Současné vyhlášky platí do konce platnosti všem kdo jí mají. Pak je třeba postupovat podle nařízení a proškolit se nového vlády 194/2022.
 

 

S čím vám můžeme pomoci

Posuzujeme rizika, navrhujeme, vyvíjíme, programujeme, realizujeme.
Vše, co potřebujete, pro vás zabezpečíme v prvotřídní kvalitě a s maximální péčí.

Prozkoumejte náš e-shop

Proč spolupracovat s námi

Za dobu působení v oboru jsme si jasně definovali naše hodnoty, ze kterých nikdy neslevíme.
Věříme, že naše filosofie osloví i vás.

Špičková
kvalita

Za kvalitu našich služeb
a produktů si stojíme.
Ručíme za ní certifikátem ISO 9001:2016, který patří k nejvíce uznávaným na celém světě.

Řešení
na míru

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru vám dokážeme navrhnout řešení bezpečnosti práce přesně podle potřeb a procesů vašeho podniku.

Zákazník
na prvním místě

S námi získáte nejen spolehlivého dodavatele zboží, ale také partnera, který vám pomůže s legislativou, technickým poradenstvím i servisem.

Evropský
původ produktů

Naše dodavatele si pečlivě vybíráme. Máme proto jistotu, že vám vždy doporučíme pouze ta nejkvalitnější a nejefektivnější řešení, které je na trhu dostupné.

Poznejte nás lépe